Jacek Lewandowski – pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 lutego 2018 r. zmarł Jacek Lewandowski, instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”.
Wybitny choreograf, wojewódzki konsultant zespołów folklorystycznych, wspaniały człowiek i przyjaciel….

Pogrzeb Jacka Lewandowskiego odbędzie się 23 lutego o godzinie 12:45 na Cmentarzu św. Franciszka w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 156/158.

 

 

Pracownicy i członkowie grup Dobrońskiego Centrum Kultury.

Zdjęcie opublikowane dzięki uprzejmości ZPiT „Dobroń”