Chór „LUTNIA”

Próby: Dobrońskie Centrum Kultury
każdy wtorek – godz. 18:00 – 20:0
Prowadzenie: Piotr Cynarski

Program uroczystości 11 Listopada 2021 r.:
* godz. 7.50 zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji, uczestników uroczystości przy bramie na cmentarzu w Dobroniu
* przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Nieznanego Żołnierza, na cmentarzu
* składanie kwiatów przez delegacje
* wyprowadzenie pocztów sztandarowych przez celebranta uroczystości i przemarsz do kościoła
* godz. 8.30 uroczysta Msza Święta
* godz. 9.30 po mszy św. koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Lutnia”
i Orkiestry Dętej z Dobronia

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” zaprasza na Koncert Pieśni Patriotycznej

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” działające na terenie parafii p.w. Św. Wojciecha w Dobroniu

Próby: Dobrońskie Centrum Kultury
wtorek – godz. 18:00 – 20:0
Prowadzenie: Piotr Cynarski

Chór LUTNIA - archiwum 1918 rokTowarzystwo powstało w 1886 r. z inicjatywy księdza Walentego Mruka, dziedzica Zygmunta Kellera oraz braci Antoniego i Wojciecha Kabzów. Liczyło 30 członków. Lekcje śpiewu odbywały się początkowo w domu Antoniego Kabzy. W 1890 r. chór liczył już 50 osób i wówczas lekcje śpiewu przeniesiono do pałacu dworskiego. Dyrygentami chóru byli Antoni i Wojciech Kabzowie.

Pierwszy występ chóru odbył się w dobrońskim kościele, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewano kolędy. Poza tym chór miał już opracowanych kilka mszy po łacinie, a w okresie międzywojennym po polsku. W repertuarze znajdowało się również wiele pieśni religijnych i wiele pieśni świeckich, których celem było budzenie świadomości narodowej. Z takim repertuarem chór koncertował w Dobroniu, Łasku i Pabianicach.

W 1902 r. w ramach Towarzystwa powstaje orkiestra dęta. Bracia Kabzowie dzielą się funkcjami – Antoni pozostaje dyrygentem chóru, Wojciech dyrygentem orkiestry. Chór i orkiestra działają razem. Wspólnie opracowują repertuar pieśni religijnych oraz świeckich. Chór i orkiestra koncertują wspólnie.

W latach 1917 – 1918 uzyskane z koncertów dochody przekazywane są na poprawienie warunków bytowych legionistów Józefa Piłsudskiego internowanych w Beniaminowie k/Zgierza i Szczypiornie k/Kalisza.
W 1914 r. powstaje w Dobroniu tajna organizacja wolnościowa POW. Zakłada ją członek orkiestry dętej i chóru „Lutnia” Lucjan Kabza s. Wojciecha. Do organizacji należą wszyscy członkowie orkiestry, wszyscy mężczyźni oraz kilka kobiet chóru „Lutnia”. W nocy z 10-go na 11-ty listopada 1918 r. osiemdziesięcioosobowa grupa Peowiaków z Dobronia brała udział w rozbrajaniu Niemców w Pabianicach i ochronie fabryk i urzędów. Pozostali członkowie organizacji rozbrajali niemieckich żołnierzy na terenie Dobronia.

W 1931 r. z Towarzystwa Śpiewaczego wyłania się 20–osobowy, 4–głosowy młodzieżowy chór „Hejnał”. Dyrygentem był Henry Kabza, syn Antoniego.

W 1933 r. powstaje drugi młodzieżowy chór męski „Echo” liczący 18 osób, do którego rok później dołączono 16 dziewcząt. Dyrygentem chóru był Józef Komorowski. W tym samym roku zostaje założony 7 osobowy damski zespół skrzypaczek, prowadzony przez Lucjana Kabzę, syna Wojciecha.

W 1939 r. po wybuchu II Wojny Światowej działalność chóru zostaje przerwana. Zostaje wznowiona w lutym 1945 r. pierwszy publiczny występ zebranego chóru i orkiestry miał miejsce w kościele p.w. św. Wojciecha w Dobroniu w czasie Świąt Wielkanocnych.

W 1970 r. Lucjan Kabza zakłada ponownie zespół smyczkowy. Chór „Lutnia” w przyszłym roku obchodził będzie 125-lecie swej działalności. Od chwili powstania do dnia dzisiejszego z pominięciem lat o nasileniu działań wojennych uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w naszym kościele.

Miał zaszczyt uczestniczyć w dniu 17 marca 2002 r. w Jubileuszowej Mszy Św. 40–lecia Kapłaństwa J.E.Ks. Biskupa dr Adama Lepy transmitowanej dla TV POLONIA, brał również udział w mszy św. transmitowanej z naszego kościoła dla TV POLONIA  w dniu 8 lutego 2009 r.

W dniu 6 sierpnia 2009 r. uczestniczył w uroczystościach związanych z nadaniem J. E. Ks. Biskupowi dr Adamowi Lepie Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń.

Chór brał również udział w obchodach 230 rocznicy erygowania parafii Św. Wojciecha w Dobroniu. Uroczystą Mszę Św. w dniu 30 maja br. celebrował J. E. Ks. Abp. dr. Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki.

W dniu 16 stycznia 2011 r. świętowano 125 – lecie działalności Towarzystwa Śpiewaczego ” LUTNIA „. Uroczystą Mszę Św. w Kościele św. Wojciecha w Dobroniu celebrował J. E. Ks. Biskup dr Adam Lepa. Chór ” LUTNIA ” śpiewał kolędy z udziałem 10 – osobowego zespołu muzycznego.

22 stycznia 2012 r. brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach.

W dniu 6 maja 2012 r. miał zaszczyt uczestniczyć w Jubileuszowej Mszy Św. 50 – lecia Kapłaństwa J.E.Ks.Biskupa Adama Lepy transmitowanej z dobrońskiego kościoła dla TV TRWAM.

19 września 2012 r. – chór „Lutnia” występuje z koncertem pieśni ludowych przygotowanym dla artystów bioracych udział w Międzynarodowym Ekologicznym Projekcie Artystycznym „Piekno Ziemi Łódzkiej” org.przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach przy współudziale Gminy Dobroń.

W dniu 5 stycznia 2013 r. „Lutnia” uczestniczył w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Wójta Gminy Dobroń .

26 stycznia 2013 r. chór miał przyjemność uczestniczyć w koncercie kolęd „Narodzenia Czas” w Miejskim Ośrodku Kultury im.Z.Herberta w Pabianicach.

Chór „Lutnia” liczy obecnie 26 osób. Chórowi towarzyszy 10-osobowy zespół muzyczny  reaktywowany przez Edwarda Kabzę i Krystynę Kiegler w 1996 r.

Obecnie chór prowadzi organista Pan Piotr Cynarski. W latach wcześniejszych współpracowali z chórem:

  • Piotr Koper
  • Władysław Korczak
  • Jan Smajdor
  • Kazimierz Palka
« z 3 »