Zespół Pieśni i Tańca Dobroń

Zajęcia w sezonie 2020/2021 z podziałem na grupy:

Piątki :

Grupa dziecięca      – godz. 17:30 – 18:00 – śpiew;        godz. 18:00 – 19:00 – taniec

Grupa dorosła i młodzieżowa  – godz. 19:00 – 21:00 – taniec i śpiew

W związku z tym, iż Święto Zmarłych wypada w tym roku w piątek, zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń” (wszystkie grupy) przełożone zostały na wtorek 29 października 2019 r.  Godziny zajęć tak jak w piątek.

Zajęcia w sezonie 2019/2020 z podziałem na grupy:

Piątki :

Grupa dziecięca      – godz. 17:45 – 18:15 – śpiew;        godz. 18:15 – 19:00 – taniec

Grupa dorosła i młodzieżowa  – godz. 19:00 – 21:00 – taniec

Instruktorzy:

Marlena Prusisz – zajęcia taneczne – grupa dziecięca/ zastępstwo – Dominika Kartasińska

Dominika Kartasińska – zajęcia taneczne – grupa młodzieżowa i dorosła

Szymon Mońka – akompaniament, kierownictwo kapeli, opracowania muzyczne

Krzysztof Moszczyński – akompaniament

Monika Rybak – kierownictwo organizacyjne
Zespół Pieśni i Tańca DOBROŃ

Dobroń – to prężny, posiadający tradycje ośrodek kultury. Tu w 1880 r. powstała biblioteka dzieł pisarzy polskich, w 1886 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, a w 1902 r. orkiestra dęta.

W 1958 roku z inicjatywy kilku działaczy m.in. Wojciecha Wiesława Kabzy, Jerzego Michalaka, Marii Neugebauer, Włodzimierza Sysio i Barbary Żórawskiej powstał Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” składający się z 5 – osobowej kapeli, 12 par tancerzy i 60 – osobowego chóru.

Pierwszymi instruktorami zespołu byli: Melania Rudzka (choreografia) i Mikołaj Stanisławski (muzyka). Kierownikiem zespołu od chwili powstania przez okres 30 lat była Barbara Żórawska. Na przełomie roku 1986/1987 Bożena Owczarek. Od roku 1987 kierownikiem zespołu była Kamila Zastróżna.

Z zespołem współpracowało wielu choreografów i muzyków Ryszard Józef Sarosiek, Mirosława Kozicka, Irena Kik, Teresa Dębska, Włodzimierz Traczewski, Sławomir Mazurkiewicz, Barbara Szwaba, Wiktor Dębiński, Sławomir Lipiec, Jacek Lewandowski, Maria Kuśnierz, Janusz Kaźmierczak, Sylwester Kabza, Krzysztof Turała.

Bogaty repertuar „Dobronia” wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego, kujawskiego, opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, śląskiego, tańce górali żywieckich, beskidzkich, podhalańskich, widowiska regionalne „Siemieniec”, „Wesele sieradzkie” oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek.

Zespół prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów Europy m.in. w Niemczech, Austrii, byłym ZSRR, Byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, we Francji, Włoszech, na Węgrzech, Sycylii, Korei Północnej oraz Czarnogórze.

Skład zespołu to mieszkańcy Dobronia i pobliskich miejscowości. Tradycja wspólnego tańca przechodzi z pokolenia na pokolenie. Najmłodsi uczestnicy „Dobronia” to już trzecie pokolenie tancerzy.

 

« z 3 »