O NAS

Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych….
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko Dyrektora „Dobrońskiego Centrum Kultury” w Dobroniu
 
Miejsce wykonywania pracy: Dobrońskie Centrum Kultury, 95-082 Dobroń, ul. Witosa 1a
W wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Rybak.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Rybak spełnia wymagania niezbędne, jak również dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury w Dobroniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący a jednocześnie rzeczowy przedstawiła koncepcję funkcjonowania DCK. Odpowiadając na pytania komisji konkursowej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury.

Wójt Gminy Dobroń (-) Robert Jarzębak

Dobroń, dnia 30.06.2020r.

 

Dobrońskie Centrum Kultury prowadzi różnorodną działalność kulturalną, kładąc szczególny nacisk na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. W placówce działalność prowadzi Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”, Zespół tańca hip-hop „Fresh Move”, Teatr sPokoLeń, Zespól wokalny „Volare”, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Działa również Koło Plastyczne „W świecie sztuki” dla dzieci, Koło Plastyczne „Cuda, cudeńka- gminne robótkowo” dla dorosłych oraz Galeria Fotografii i Malarstwa. Prowadzone są również zajęcia sportowo – ruchowe dla dzieci i dorosłych, takie jak „Gimnastyka dla smyka” czy Nordic Walking.

Dobrońskie Centrum Kultury to również Biblioteka Publiczna w Dobroniu wraz z filią w Chechle Drugim.

Edukacja kulturalna preferowana przez DCK to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą, ale również ze społeczeństwem dorosłym poprzez organizację wystaw, koncertów, festynów. Zespoły działające w Dobrońskim Centrum Kultury uczestniczą w przeglądach, konkursach, koncertach i festiwalach odnosząc sukcesy również poza granicami kraju.

W naszej placówce ma również siedzibę:

  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrońskiej,
  • Koło Gminne Związku Kombatantów RP i BW
  • Środowiskowy Gminny Teatr Profilaktyczny „Metamorfoza”

HISTORIA

Z dniem 1 stycznia 1990 r. powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Dobroniu, powstał  Gminny Ośrodek Kultury w Dobroniu po rozwiązaniu Spółdzielczości Pracy, która sprawowała patronat nad działalnością kulturalną w Dobroniu. Rozwiązaniu uległ działający w latach 1957 – 1989 Klub Spółdzielczy „Dobroń” sprawujący opiekę nad orkiestrą dętą i Zespołem Pieśni i Tańca „Dobroń”. Kierownikiem Klubu od 1957 r. do listopada 1986 r. była Barbara Żórawska, od 3 listopada 1986 r. do 30 września 1987 r. Bożena Owczarek, od 1 października 1987 r. do 30 czerwca 2016 r. Kamila Zastróżna, która została dyrektorem nowo powstałej placówki.

Pierwsza siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajdowała się w budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu, w miejscu byłego Klubu Spółdzielczego „Dobroń”. W styczniu 2004 r. placówka zostaje przeniesiona do nowych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu.

Z dniem 1 lipca 2016 r. Uchwałą Rady Gminy w Dobroniu powołane zostało Dobrońskie Centrum Kultury. W jego skład wchodzą: Gminny Ośrodek Kultury w Dobroniu oraz Biblioteka Publiczna w Dobroniu. Od 01 lipca 2017 r. dyrektorem Dobrońskiego Centrum Kultury zostaje Monika Rybak.