I nagroda dla Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Szadku!

W dniu 11 listopada 2017 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” uczestniczyło w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Matecznik” – Artystyczne Spotkania Amatorskich Zespołów Wokalnych Seniorów w Szadku .Przegląd organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.
W przeglądzie uczestniczyło 7 zespołów artystycznych. Chór pod kierunkiem Pana Piotra Kopra wykonał trzy pieśni: „Maki”, „Polskie kwiaty”, „Żołnierz i panna” zdobywając w przeglądzie I miejsce. Dyrygent chóru, Pan Piotr Koper, jest również autorem opracowań muzycznych nagrodzonych pieśni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, chcących przyłączyć się do nas, na próby chóru,  w każdy poniedziałek, na godz. 18.30 w DCK.

Dziękujemy panu Sebastianowi Szafraniec za udostępnienie zdjęć!