Sekrety…

Przyroda pomimo starań botaników, jednak i nadal, ukrywa przed ludzkim okiem swoje tajemnice. Domyślamy się tego wszak nieogarniętą i nieprzewidywalną jest. Człowiek z kolei z natury swej ciekawy próbuje dociec co też w trawie piszczy, o czym szumią drzewa, co mówi wiatr. Spróbujmy więc zadowolić naszą ludzką naturę podglądacza, nie naruszając praw natury zielonej. Podpatrzmy  sekrety przyrody doliny Grabi utrwalając je na fotografii.

Kilka „sekretnych” zdjęć proszę dostarczyć do Dobrońskiego Centrum Kultury do końca września bieżącego roku. Format maksymalny 30×45 cm plus zdjęcia do folderu , „wglądówki” 10×15 cm (ewentualnie forma elektroniczna). Proszę je opisać tak aby nie było wątpliwości którą stroną je wieszać. O ilości eksponowanych zdjęć zdecyduje ilość miejsca, a także ich treść w kontekście kompozycji całości wystawy.

Janusz Ziarnik