Dożynki Gminno-Miejsko-Parafialne w Żukach

28 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” gościnnie wystąpił podczas gminno-miejsko-parafialnych dożynek w Żukach, w gminie Turek.

Obchody rozpoczęto przemarszem korowodu na plac uroczystości dożynkowych, prowadzonym przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku z udziałem Gospodarzy i Starostów Dożynek oraz pocztów sztandarowych, następnie odprawiono polową mszę świętą z udziałem Orkiestry Dętej OSP.

Występ ZPiT rozpoczął się podczas krojenia i częstowania chlebem uczestników uroczystości.  Podczas obchodów zaprezentowano regionalne tańce i przyśpiewki.