Wyróżnienie dla Chóru „LUTNIA”

W dniu 13.11.2021 r. odbył się IV Przegląd Piosenki Patriotycznej „Matecznik” – Artystyczne Spotkania Amatorskich Zespołów Wokalnych Seniorów. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Szadku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 zespołów oraz chórów.

Jury po wysłuchaniu uczestników festiwalu postanowiło wydać następujący werdykt:
I miejsce – Chór „Echo Leśne z filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie;
II miejsce – Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Pasjonata” z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie;
III miejsce – Zespół Wokalny „Canto Amici” z Łaskiego Domu Kultury.

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” otrzymało wyróżnienie, pamiątkowy dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężną.