Zapraszamy na „Rozmówki filmowe” 10.09.2020 r. godz. 18.00!

Rozmówki filmowe to projekt, którego finalnym elementem będzie stworzenie strony internetowej (stale aktualizowanej), zbudowanej na wzór „rozmówek” do nauki języków obcych, służącej pokazaniu ewolucji, jakiej podlegał język używany w polskich filmach, odzwierciedlający przemiany społeczne.Innych wyrażeń używano do zawierania znajomości, do wyrażania emocji czy do załatwiania codziennych spraw w latach 30. XX wieku, w latach powojennych, w kolejnych dekadach PRL i na przełomie XX i XXI wieku, a innych używa się współcześnie. Każde przedstawione na stronie WWW wyrażenie będzie przedstawione przez odwołanie do konkretnej sceny pochodzącej z jednego z ponad 100 polskich filmów. Zebrany na stronie internetowej materiał zostanie bezpłatnie udostępniony odbiorcom, którzy będą mogli również uzupełniać treść strony o znalezione przez siebie przykłady.
Cele, jakie przyświecają twórcom Rozmówek filmowych, to:
– rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodną polszczyzną,
– pokazanie za pomocą najpopularniejszej dziedziny sztuki, jak zmieniał się język polski,
– przypomnienie zapomnianych, a barwnych sformułowań z nadzieją przywrócenia ich do żywego języka,
– ułatwienie dialogu międzypokoleniowego – młodzi nie znają słów i wyrażeń sprzed lat, dojrzalsi – współczesnych,
– stworzenie narzędzia mogącego stanowić pomoc w posługiwaniu się urozmaiconą polszczyzną dla uczniów, nauczycieli,
dziennikarzy i innych grup, dla których posługiwanie się poprawnym językiem powinno być obligatoryjne,
– zachęcenie użytkowników Internetu (zwłaszcza młodych) do refleksji nad bogactwem języka polskiego,
– edukowanie w przystępny sposób różnych grup społecznych.
Na program spotkania złożą się:
– wykład/prezentacja Jakuba Wiewiórskiego przybliżająca założenia Rozmówek filmowych na podstawie konkretnych scen z polskich filmów fabularnych
– projekcja filmu „Trzy kroki po ziemi”, z 1965 roku, w reż. Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego

„Niewątpliwie mamy do czynienia z jednym z głównych wydarzeń filmowych roku” – napisał po premierze „Trzech kroków po ziemi” krytyk. Był więc to kolejny po „Gangsterach i filantropach” sukces w fabule pary – wówczas – dokumentalistów, z których jeden (Jerzy Hoffman) w przyszłości będzie święcił triumfy ekranizując Sienkiewicza, a drugi (Edward Skórzewski) pozostanie już wyłącznie w dokumencie. Zgodnie z przesłaniem tytułu każda z trzech nowel mocno tkwi w realiach współczesności. Scenariusze do nich napisało bowiem życie – punktem wyjścia pracy scenarzystów były reportaże prasowe.
Projekt Rozmówki filmowe jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz współfinansowany przez Łódź – Miasto Filmu UNESCO.
Realizatorem jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnik spotkania i projekcji jest zobowiązany:

– do zdezynfekowania rąk lub nałożenia i używania rękawic ochronnych
– do stosowania środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki na twarz, przyłbicy ochronnej lub innych środków zakrywających usta i nos
– do zachowywania dystansu przestrzennego wynoszącego przynajmniej półtora metra
– podania na przygotowanym przez Organizatora druku danych kontaktowych na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS -CoV-2 (dane są zbierane wyłącznie w celu poinformowania
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną)

Udział w spotkaniu i projekcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszych postanowień