Nabór na stanowisko Instruktora Tańca Ludowego

Dyrektor Dobrońskiego Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego dla ZPiT „Dobroń”

  1. Wymagane kwalifikacje:

1.1. wykształcenie wyższe,

1.2. ukończony kurs z dziedziny tańca ludowego (instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego),

1.3. uprawnienia pedagogiczne uprawniające do prowadzenia (planowania i organizowania) zajęć z dziećmi i młodzieżą,

1.4. przygotowanie praktyczne z zakresu tańca ludowego.

  1. Wymagania dodatkowe:

2.1.umiejętność pracy w zespole,

2.2. dobra organizacja czasu pracy,

2.3. dyspozycyjność,

2.4. komunikatywność,

2.5. znajomość obsługi komputera.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. prowadzenie zajęć tanecznych we wszystkich grupach wiekowych Zespołu,

3.2. organizacja imprez artystycznych (w tym koncertów) w oparciu o repertuar i grupy artystyczne Zespołu,

3.3. organizacja i udział w zgrupowaniach / warsztatach / festiwalach i koncertach Zespołu,

3.4. doradztwo repertuarowe, metodyczne i warsztatowe amatorskiemu ruchowi tanecznemu Zespołu,

3.5. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na cele statutowe Zespołu,

3.6. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych członków Zespołu oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej,

3.7. inne niezbędne dla właściwej pracy na ww. stanowisku.

  1. 4. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny, CV – własnoręcznie podpisane,

4.2. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,

4.3. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

  1. Czas pracy: umowa zlecenia, na zastępstwo (wtorki, piątki – do uzgodnienia)
  1. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14.08.2019r. do godz. 16.00, osobiście lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do siedziby Dobrońskiego Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082 Dobroń, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Praca od 01 września 2019 r.

Dobroń, 14.06.2019 r.

Nabór na instruktora- ogłoszenie, klauzula