Zespół mażoretek „Szafirki”

Zespół mażoretek „Szafirki” powstał w grudniu 2013 r. Dziewczta prezentuja układy marszowo-taneczne do muzyki orkiestry detej ale również do współczesnej muzyki mechanicznej z użyciem rekwizytów: pałeczki zwanej „batonem” lub pomponów.

Zajęcia w sezonie 2015/2016

Poniedziałki : godz. 15:30 – 17:30

Instruktor zespołu : Pani Anna Smolarek

„Szafirki” działają zaledwie rok, ale już prezentowały swoje umiejętności podczas Powiatowej Majówki Strażackiej  w  Dobroniu,  podczas obchodów ” DNI DOBRONIA „,  festynu w Mogilnie Dużym, Festiwalu Tańca oraz Koncertu Noworocznego 2015.